VietGoal – Trung tâm bóng đá trẻ em Số 6 -TM1B-C2 THE MANOR CENTRAL PARK, Đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. 19003120
Media/1_TH1056/Images/277774209-7597580840267003-8103807102303707392-n.jpg

Ông và tôi đều thích uống rượu, nhưng chưa bao giờ uống với nhau được quá một ly. Người duy tâm bảo khắc số - khắc khẩu, nhưng tôi hiểu rằng khi tôi còn nhỏ, ông đã làm việc quá vất vả 16-18 giờ mỗi ngày trong suốt nhiều năm để lo cho tôi và em tôi tốt, vì đó mà tôi không có nhiều sự đồng cảm với Ông.

Khi tôi hỏi ông đi đâu, ông bảo "đi có việc!"

Khi tôi hỏi ông việc gì thế, ông gắt "việc người lớn"

Khi tôi bảo để tôi kể chuyện, ông tặc lưỡi "chuyện trẻ con!"

Đến lúc tôi làm cha của 2 đứa trẻ, tôi mới hiểu một người đàn ông có thể yêu các con mình thế nào. Vì thế, mỗi lần đi huấn luyện tụi trẻ ở VietGoal, tôi vẫn luôn động viên những ông bố nên ra sân, xem những đứa trẻ đá và nói những câu chuyện không đầu không cuối với chúng, chỉ thế thôi, là đủ.

Từ đó, khi cần chia sẻ gì, gặp khó khăn thế nào, bế tắc ra sao.... chúng mới tìm đến chúng ta ♥️

Nguyễn Hoài Nam.

Admin VietGoal.